Kinderpraktijk

Gonneke Lieverdink

Integratieve Kindercounseling

Ik ben gediplomeerd Integratieve Kindercounselor, opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam en specialiseer me momenteel bij hetzelfde opleidingsinstituut verder tot Integratieve Kindertherapeut. 

Integratieve Kindercounseling/Kindertherapie gaat uit van de eigen kracht van kinderen om problemen te kunnen oplossen.  Het kind heeft natuurlijk de meeste kennis over zichzelf en over het probleem of de klacht en zijn of haar wensen.  Een Integratieve Kindercounselor/Kindertherapeut heeft de kennis, vaardigheden en menskwaliteiten om aan te sluiten bij de inhoud die het kind aandraagt om daar vervolgens op proces op te sturen, zodat het kind spoedig tot een oplossing van het probleem komt. Op een leuke manier!

Bijv.; Joost is bang om  alleen te gaan slapen en wil in de kinderpraktijk graag met het ridderkasteel werken bij het oplossen van zijn probleem. De Integratieve Kindercounselor sluit aan bij het spel van Joost en maakt gebruik van het materiaal (de ridders en het kasteel) en de manier waarop Joost speelt om hem te helpen het probleem te begrijpen en tot een oplossing te brengen. 

De Integratieve Kindercounselor/Kindertherapeut maakt daarbij gebruik van methodes en technieken uit alle stromingen van de psychotherapie. Het doel is het kind te helpen nare gevoelens waarop het geen grip heeft te integreren. Het kind kan daardoor onbelemmerd gebruik maken van zijn sterke kanten en genieten van nieuw geleerde vaardigheden en mogelijkheden. 

Misschien heeft je kind behoefte aan tips of adviezen, aan nieuwe kennis over hoe je met sociale situaties om kunt gaan of om een nare ervaring uit het verleden in het hier en nu te verwerken. 

Integratieve Kindertherapie is in 1996 ontwikkeld door Charlotte Visch, docent aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. 


Waarom kies je voor Integratieve Kindercounseling?

  • je wilt graag dat de vraag van je kind de basis is van de begeleiding en dat de kindercounselor daarbij aansluit (in plaats van te bepalen wat je kind  moet doen om het probleem op te lossen)
  • je zoekt een kindercounselor die jullie als ouders actief betrekt bij het proces van je kind
  • je wilt graag dat je kind ook plezier heeft bij het oplossen van het probleem en dat het kan doen wat kinderen doen: spelen!
  • je wilt graag dat je kind nieuwe vaardigheden leert voor het oplossen van problemen niet alleen voor nu, maar ook voor later
  • je wilt graag dat je kind opgroeit tot een uniek mens met zelfrespect,  zelfvertrouwen, zelfstandigheid en gevoel van grip op zichzelf en zijn/haar mogelijkheden 
  • je zoekt een vorm van kindertherapie die kortdurend is ( doorgaans maximaal 15 sessies)