Kinderpraktijk

Gonneke Lieverdink

Tarieven

 • kennismakingsgesprek van 30 min.: gratis
 • kindsessie (altijd een uur): 65 euro
 • brusjessessie (een uur): 65 euro 
 • intakegesprek ouders en vervolggesprekken ouders (een uur tot anderhalf uur): 65 euro 
 • tussentijds telefoongesprek tot 10 min gratis, daarna worden de kosten berekend aan de hand van het uurtarief van 65 euro in relatie tot de feitelijke duur van het gesprek
 • observatie op school (anderhalf uur) : 85 euro (inclusief mijn reiskosten)
 • gesprek op school (een uur): 85 euro (inclusief mijn reiskosten)
 • Adviesverslag schoolobservatie: 85 euro per verslag
 • huisbezoek (een uitzondering binnen mijn werkwijze!): 85 euro per keer (inclusief mijn reiskosten)
 • Sleuteltraining: 375 euro voor 6 lessen van 2,5 uur (inclusief Trainingsmap voor Opvoeders); de opvoedpartner betaalt 275 euro
 • Tandemtraining (te volgen door opvoedpartners na het volgen van de Sleuteltraining): 500 euro voor 6 lessen van 2,5 uur

Mijn tarieven liggen wat lager dan gemiddeld voor Integratieve Kindercounseling. Dit is, omdat ik nog bezig ben met het regelen van een vergoedingsmogelijkheid middels zorgverzekeraars. 

Als de kosten u echter tegenhouden om mijn hulp in te schakelen voor uw kind, aarzel dan niet om toch contact op te nemen. In een beperkt aantal situaties per jaar kan ik het tarief nog wat verlagen of kunnen we een betalingsregeling treffen.

Afspraken afzeggen

Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Het sturen van een mailtje of het inspreken van mijn voicemail volstaat hiervoor. 

Afspraken die minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden afgezegd, breng ik in rekening, omdat het gaat om gereserveerde tijd die door te kort van te voren af te zeggen niet aan het helpen van een ander kind besteed kan worden. 

Contactgegevens Kinderpraktijk:

Adres: Tijberg 42, 2716 LJ Zoetermeer

Telefoon: 06-19075365

Mail: info@kinderpraktijkgonneke.nlPrivacyverklaring

Via deze website en middels intakeformulieren en de behandelovereenkomst worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden  dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houdt Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink duidelijk vermeldt (via deze privacyverklaring) met welke doeleinden  persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink vraagt je eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink  passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in opdracht van Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld de provider van de website of samenwerkingspartners die na jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden ingeschakeld;
 • Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink  jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op je aanvraag in te kunnen zien, te corrigeren of te verwijderen.

Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt met welk doel. Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink raadt je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 •  NAW gegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres

 Contactformulier

Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink biedt via de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard totdat je aangeeft wanneer ze verwijderd dienen te worden.  De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact  opnemen.

Je kunt Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen zal Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink je  daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Kinderpraktijk Gonneke Lieverdink je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.