Kinderpraktijk

Gonneke Lieverdink


Werkwijze

Aanmelden kan middels het Contactformulier op deze website, telefonisch of per mail. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek.  

Als basis voor de intake vraag ik je een vragenlijst in te vullen die ik graag enkele dagen voor het intakegesprek retour ontvang, zodat ik me goed kan voorbereiden. Het intakegesprek is altijd met beide ouders. Bij het intakegesprek is je kind niet aanwezig. 

Na de intake zijn er meestal 5 sessies met het kind.  Alle kindsessies duren een uur.  Het is heel belangrijk dat jullie als ouders jullie kind goed voorbereiden op de begeleiding door duidelijk met je kind te bespreken wat jullie reden van aanmelding voor Integratieve Kindercounseling is. Je kind mag daar uiteraard anders over denken en heeft tegelijkertijd wel helderheid van jullie als ouders nodig over het hoe en waarom van de aanmelding. 

Na 5 sessies met jullie kind heb ik een vervolggesprek met jullie als ouders. Daarin zal ik tips en adviezen geven en vertellen hoe de Integratieve Kindercounseling is verlopen. Soms is dit ook het eindgesprek, maar soms zijn er meer sessies nodig om jullie kind goed te kunnen helpen. Als dat voor jullie kind het geval is, zal ik dit met jullie bespreken.

Na iedere reeks van  5  sessies met een kind heb ik weer een gesprek met de ouders. Bij bijzonderheden tussentijds informeer ik de ouders en als de ouders tussentijds vragen hebben, dan kunnen deze uiteraard ook besproken worden. 

Als de problemen van een kind met name op school spelen, dan kom ik in overleg met ouders en school voor een  observatie, begeleiding en gesprekken naar school . 

Als het probleem waarvoor jullie een oplossing zoeken met name over ruzies tussen broertjes en zusjes gaat, dan kunnen de kinderen ook samen naar de praktijk komen om coaching op het omgaan met elkaar te krijgen. 


Advies en coaching voor ouders

Misschien ben je als ouder zelf op zoek naar wat tips of advies? Je kunt je dan aanmelden voor individuele oudercoaching of je kunt deelnemen aan de Sleuteltraining Hartgrondig opvoeden. Ik ben gecertificeerd Sleuteltrainer voor deze training van 6 lessen waarin je samen met andere ouders praktische handvatten krijgt om vanuit jezelf op positieve wijze contact te maken met je kind. Dit geeft rust en een snel verbeterend contact met je kind. Het fijne is dat je niet eerst iets aan hoeft te leren, maar dat je vanuit jezelf en wat je je kind gunt contact maakt . Thema's die in de training aan de orde komen zijn o.a. zeuren, liegen en ruzie maken. Bij de prijs (zie Praktisch)  inbegrepen zijn de Trainingsmap voor Opvoeders en kaarten met praktische tips en adviezen om altijd bij de hand te  hebben voor moeilijke opvoedmomenten die we allemaal kennen (je bent na een lange werkdag in de supermarkt en je kind gaat ter plekke de strijd met je aan over iets wat het per se nu geregeld wil hebben bijvoorbeeld)

In januari 2019 start ik weer met een nieuwe groep voor de Sleuteltraining in het Coachhuis te Zoetermeer (Bleiswijkseweg 55). Data en tijden:

  • donderdag 10 januari 2019 19.00 uur tot 21.30 uur
  • donderdag 24 januari 2019 19.00 uur tot 21.30 uur
  • donderdag 7 februari 2019 19.00 uur tot 21.30 uur
  • donderdag 7 maart 2019 19.00 uur tot 21.30 uur
  • donderdag 21 maart 2019 19.00 uur tot 21.30 uur
  • donderdag 4 april 2019 19.00 uur tot 21.30 uur

Aanmelden of informatie vragen kan middels een mailtje of het invullen van het contactformulier op deze website. 

Scholen

Vanuit samenwerking met verschillende scholen weet ik dat het passend onderwijs in de praktijk soms tot veel vragen bij leerkrachten leidt over hoe een bepaalde leerling het beste geholpen kan worden om tot zijn recht te komen in de klas ( sociaal, maar ook op gebied van concentratie e.d.). Op verzoek van scholen (altijd met toestemming van ouders!) kom ik naar school om te observeren en tips en adviezen te geven of een leerling/leerlingen ter plekke te coachen. Ook sociale vaardigheidstraining van leerlingen in groepjes is mogelijk. De Sleuteltraining kan ik op verzoek ook op een school verzorgen. Voor vragen en/of de tarieven, kunnen scholen me bellen of mailen.